Stelt u personeel tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om daarvoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dat precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat gebeurt tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet, en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Een ongeval dat zich voordoet op de normale weg naar en van het werk wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Verplicht

Elke werkgever in België moet voor zijn werknemers het risico ‘arbeidsongeval’ dekken, en daarvoor dus een verzekering afsluiten. Wie personeel in dienst heeft en toch geen arbeidsongevallenverzekering onderschrijft, begaat een overtreding – en dat kan zeer zware gevolgen hebben.  

U wordt automatisch aangesloten bij Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s) en u moet daarvoor een bijdrage betalen. Wordt een van uw werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval, dan zal Fedris hem of haar vergoeden en vervolgens de betaalde vergoedingen (een bedrag dat flink kan oplopen!) op u verhalen.

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam aangeeft, arbeidsongevallen van werknemers. Daarbij zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. Ze keert ook een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding wordt begrensd tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dat betekent dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten gevoelig zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dat opvangen door ook het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt te verzekeren.

Wie is er gedekt?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan, zijn verzekerd. Let ook op deze punten:

  • Doet u ook een beroep op zelfstandige medewerkers? Dan moet u dat expliciet vermelden. U kunt daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Interimkrachten zijn gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het interimkantoor.
  • Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Daarvoor moet u een specifieke individuele ongevallenverzekering afsluiten.