Langetermijnsparen is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel te genieten van 30 % op de gestorte premies.

Wat zijn de voordelen van langetermijnsparen?

 • Gewaarborgd rendement
  • U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • 30 % op de gestorte premies.
 • Gunstige eindbelasting
  • Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal [1]. De stortingen uitgevoerd na die heffing worden niet belast. 
 • Bijzonder Beschermingsfonds
  • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
 • Eventuele winstdelingen
  • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiĆ«le resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

Aarzel niet om ons te contacteren om alle voordelen van langetermijnsparen te kennen.


[1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen.

Bestaat er een plafond voor het fiscaal voordeel?

Ja, maar het plafond is afhankelijk van het belastbaar inkomen en varieert dus naargelang uw situatie. Het maximale fiscaal voordeel van langetermijnsparen is echter wel hoger dan dat van pensioensparen! Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.